1. Business Solutions / MBS 
 
Poslovna rešenja ostvaruju ideju "dinamičkog poslovanja" za sve ljude u kompaniji, procese i ekosistem, kroz pouzdana ERP rešenja i CRM poslovna rešenja za kompanije svih veličina, koja:
 
1)      Smanjuju složenost poslovanja poslovnih korisnika i IT-ja
2)      Skraćuju vreme i pretvaraju ga u vrednost, smanjenjem operativnih troškova
3)      Obezbeđuju vodeće tehničke inovacije na tržištu za kompetitivnu prednost
4)      Povezuju sve tehničke prednosti koje Microsoft ima nad konkurencijom 
 
Posetite Microsoft Business Solutions seriju predavanja i pripremite se za uzbudljive inovacije AX 2012 i produbite znanje o CRM 2011 i CRM Online. Steknite uvid u to kako se Dynamics integriše sa ostatkom Microsoft tehnologija. Saznajte koji su resursi dostupni danas za prodaju rešenja i pomoć klijentima da steknu korist od novih izdanja softverskih rešenja, podršku rešenjima i pripremu za buduće izazove.
 
2. Database i Business Intelligence / DBI
 
Database / DB
 
Database serija predavanja na Sinergiji 2011 ponudiće Vam tehnički sadržaj o aktuelnim i budućim SQL Server i SQL Azure tehnologijama. Naučićete kako da dizajnirate, napravite, primenite i održavate SQL i SQL Azure, kao i nešto više o primeni rešenja baziranih na SQL Server tehnologiji na cloud-u i u okviru svoje infrastrukture. 
 
Eksperti timova u Microsoft-u, kao i eksperti Microsoft-ovih partnera prikazaće vam proširene mogućnosti SQL Server 2008 R2 i budućih izdanja, kao i najbolje prakse postojećih implementacija.
 
Ova serija predavanja pokriće aktuelne SQL Server verzije, SQL Server "Denali", Parallel Data Warehouse, Mission Critical applications, SQL Azure, kao i appliance i reference architecture based rešenja.
 
Business Intelligence / BI
 
BI serija predavanja na Sinergiji 2011 pružiće Vam tehnički sadržaj o SQL Server, Sharepoint i Office tehnologijama, kako biste vaše krajnje korisnike mogli da ojačate managed self-service analizom i izveštavanjem, poboljšate organizacionu efektivnost i povećate efikasnost IT-ja. Učićete od sebi ravnih, kao i od program/product menadžera o najboljim praksama, arhitekturi, dizajnu, primeni i implementaciji rešenja izgrađenim nad Microsoft BI tehnologijama. Dođite spremni da komunicirate i naučite o Micfosoft Business Intelligence.
 
3. Development Tools & Technologies / DEV
 
DEV serija predavanja bavi se razvojem, alatima, tehnikama, jezicima i servisima koje koristimo da obezbedimo i podržimo korisnička rešenja. Predavanja će se baviti razvojnim alatima - Visual Studio i Expression Blend, kao i upravljanjem životnim ciklusom aplikacija, programskim jezicima i tehnikama, Line-Of-Business i Web application razvojem, User Experience dizajnom i razvojem za Azure. DEV serija naglašava sve što je novo i zanimljivo u arsenalu za razvoj aplikacija, kao i njegov odraz na postojeće proizvode.
 
4. Office 365, Office & SharePoint  / OFC 
 
Office 365 / OFC
 
Microsoft Office 365 dovodi moć cloud produktivnosti u kompanije svih veličina, obezbeđujući im da sačuvaju svoje vreme, novac i oslobode potrebne resurse. Office 365 kombinuje poznati desktop paket sa cloud verzijom Microsoftovih servisa za komunikaciju i kolaboraciju sledeće generacije: Exchange Online, SharePoint Online i Lync Online. Osmišljen je da pomogne ispunjenje IT potreba za robusnom sigurnošću, dostupnošću 27/7 i produktivnošću korisnika.
 
Office & SharePoint / OSP
 
OSP serija predavanja na Sinergiji 2011 osmišljena je da nadogradi Vaše tehničko znanje i uvid i da sa Vama podeli najbolje prakse i studije slučaja za primenu Office 2010, Sharepoint 2010, Project 2010 i Visio 2010, kako na cloud-u, tako i u postojećoj infrastrukturi.
 
5. Windows Azure platform / AZR
 
Windows Azure je platforma koja pruža cloud computing servise i hostovana je u Microsoft data centrima. Pruža širok spektar funkcionalnosti za izradu aplikacija - od web aplikacija za konzumente do enterprise scenarija. Windows Azure, Windows Azure AppFabric, Windows Azure Marketplace i Microsoft SQL Azure su ključne komponente Windows Azure platforme.
 
Windows Azure serija predavanja fokusira se na suštinsku spremnost Windows Azure platforme za ISV-jeve, Sistem Integratore i Enterprise kompanije da isprati sledeća scenarija i vertikale:
 
·         Mobile, Social Apps & Gaming, Websites & Portals, & Compute Intensive
·         Media & Entertainment, Financial Services, & Manufacturing
 
Ova predavanja pružiće tehnički kontekst za one koji su novi za Azure platformu, kao i pregled pejzaža cloud application platformi. Fokus je na tehničkoj spremnosti i novim mogućnostima koje proširuju doseg platformi kao što je Azure Traffic Manager. Takođe, predavanja će se dotaći building block cloud servisa kao što su AppFabric Caching, Access Control i Windows Azure Marketplace DataMarket koji omogućavaju izradu moćnih aplikacija.
 
6. Windows Client & Windows Phone / WPC
 
Windows Client / CLI
 
Windows Client serija predavanja fokusira se na tehnologije i alate za deployment Windows 7 operativnog sistema, održavanje desktopa, pripremu za Internet Explorer 9 i razvoj bogatih aplikacija za desktop i web. Dalje, pomoći će Vam da razumete kako se tehnologije kao što su virtualizacija, Cloud servisi i HTML5 uklapaju u nove evoluirajuće tehnološke potrebe. Prisustvom na ovim predavanjima razumećete zašto Windows 7, Windows InTune, Flexible Workspaces i razvoj za Windows i Internet Explorer mogu pomoći u dostizanju vrlo sigurnog, dobro održavanog i optimizovanog PC okruženja, koje obezbeđuje produktivnost i fleksibilnost krajnjih korisnika.
 
Windows Phone / WP
 
Sigurno ste čuli kako je Windows Phone 7 drugačija vrsta telefona, osmišljena tako da spoji sve ono do čega Vam je najviše stalo - lakše i brže. Na Sinergiji 2011 podelićemo sa Vama zanimljive nove funkcionalnosti koje dolaze sa Windows Phone vNext verzijom. Videćete kako dolazeća verzija produbljuje integraciju sa Ofice 365, proširuje scenarije produktivnosti (Exchange, SharePoint, Lync), pruža veću sigurnost, mogućnosti upravljanja i omogućava razvoj novih kategorija aplikacija. U ovoj seriji predavanja zaronićemo duboko u novu tehnologiju, funkcionalnosti i prikazati primamljujuće prilike za različitu publiku.
 
7. Universal Communications / UCM
 
Exchange and Lync / EXL
 
Exchange i Lync serija predavanja osmišljena je tako da pruži varijetet tehničkih predavanja koje će pružiti znanje o univerzalnim komunikacijama potrebno za uspešnu realizaciju rešenja. Microsoftov Exchange i Lync portfolio prostire se kroz nekoliko aspekata komunikacije, kao što su:
 
         Messaging
         IM/Presence
         Conferencing
         Voice
 
Predavanja će pokriti niz tema koje će ne samo ojačati Vaše znanje o Exchange i Lync platformi, već pružiti aktuelne informacije o pravcu kretanja univerzalnih komunikacija i druga srodna tehnička znanja.
 
Exchange i Lync teme uključuju: 
 
         Unified communication tehničku spremnost, uključujući temeljan sadržaj o Microsoft Exchange 2010 i Microsoft Lync 2010
         Temeljan uvid u tehnički sadržaj u vezi sa skoro objavljenim Microsoft Lync Server 2010 i Exchange Server 2010 SP1 & SP2 tehnologijama
         Microsoft Voice strategiju, uključujući sve što je potrebno da znate o voice i telefonskoj infrastrukturi za Microsoft Exchange 2010 i Microsoft Lync 2010
         Informacije o ključnim klijentima i uređajima, uključujući Lync i Outlook Web Access
         Upravljanje mobilnim uređajima sa pristupom Unified communication infrastrukturi
         Informacije o proširivanju aplikacija izradom moćnih komunikacionih mogućnosti kroz bogatu razvojnu platformu za Exchange i Lync
 
Tehnologije koje će predavanja pokriti:
 
         Microsoft Lync Server 2010
         Microsoft Lync 201
         Microsoft Lync Online
         Microsoft Exchange Server 2010 SP1
         Microsoft Exchange Online • Microsoft Forefront
 
8. Server, Management Tools & Security (STM)
 
IT Service Management / ITSM
 
IT Service Management predavanja fokusiraće se na to kako možemo pomoći IT-ju da ostvari optimalnu operativnost kroz servise i rešenja. Ova predavanja pomoći će Vam da zdravo uđete u razvojnu fazu i ostanete na pravom putu kroz životni ciklus softvera, dok povećavate IT zrelost - lokalne infrastrukture i u online prostoru. ITSM govoriće o rešenjima koja integrišu najbolje radne okvire iz prakse (ITIL /MOF), tehnologije upravljanja i metodologije upravljanja servisima koje će Vam pomoći da shvatite vrednost tehnologija, od procene/planiranja do prevencije/optimizacije.
 
Virtualization / VIR
 
Predavanja o virtuelizaciji na Sinergiji 2011 pružiće predavanja koja se bave svim područjima virtuelizacije sa kojima se klijenti danas suočavaju: Server Virtualization, Desktop Virtualization i Private Cloud. Kao dodatak, baviće se time gde smo sad i kuda idemo u smislu virtuelizacije.
 
Windows Server / SRV
 
Misija Windows Server predavanja je da omoguće temeljnu tehničku spremnost oko Windows Server platforme. Na Sinergiji 2011 fokusiraćemo naše diskusije na poboljšanja u Windows Server 2008 R2 SP1 i uzbudljivim razlozima koji nas navode da bazu korisnika unapredimo na ovu poslednju verziju.
 
Management, Operations & Deployment / MOD
 
Misija Management, Operations & Deployment (MOD) predavanja na Sinergiji 2011 je da promovišu tehničku spremnost za širok spektar sposobnosti upravljanja koje nudi System Center 2012. Fokus je na dve specifične oblasti: Datacenter / Private Cloud Management i Client Management usred konzumerizacije IT-ja.
 
Security, Identity & Privacy / SIP
 
Misija SIP predavanja je da pruže tehnički trening za različite tehnologije i najbolje prakse. Istovremeno, pobrinuće se da sveukupna vizija o Security, Identity i Privacy bude jasna. Microsoft nastavlja da ulaže u poboljšanje security i identity rešenja na cloud-u, za šta su najbolji dokaz Business Online Services, Office 365, Windows InTune, Windows Azure i Federation in hybrid environments. Na Sinergiji 2011, SIP predavanja će veliki fokus položiti na Forefront produkcionu liniju i integrisana rešenja. Naučićete o trenutnim proizvodima, učenju na principima privatnosti, sigurnosnoj inteligenciji i online pretnjama.
 
9. Architecture (ARC)
 
Ova serija predavanja fokusira se na fundamentalnu organizaciju IT sistema, otelotvorenu u njenim komponentama, međusobnim vezama, kao i vezama sa okruženjem. Dalje se širi na sve poslovne mogućnosti i radno opterećenje i, umesto potrage za dubokim razumevanjem bilo koje od ovih oblasti, istražuje mogućnosti i metode implementacije koje donose naveću vrednost, optimalno trajanje i najbolji povraćaj investicije u implementirana rešenja.