Sign In

Microsoft Software d.o.o.


Beogradska kancelarija Microsofta počela je sa radom 2002. godine. Te godine su predstavnici Vlade Republike Srbije potpisali sporazum o strateškoj saradnji u oblasti IT-ja sa Bilom Gejtsom. Ovaj ugovor o strateškom partnerstvu predstavlja osnovu dugoročne saradnje, čiji je glavni cilj stimulacija naučnog i tehnološkog razvoja na svim nivoima u Srbiji.

 

Od svog osnivanja do danas, domaća kancelarija Microsofta ostvarila je zavidne rezultate, definišući tako značajne pomake u razvoju lokalnog IT tržišta. Tu je najpre legalizacijska kampanja tokom koje je, samo u prvom talasu, licenciran Microsoftov softver na 30.000 računara u državnoj administraciji, dok je kompanija donirala softverske pakete za 50.000 računara u akademskim ustanovama. Svesni da je smanjenje stope piraterije jedan od preduslova ulaska Srbije u Evropsku Uniju, lokalna kancelarija posvetila se kontinuiranom radu na legalizaciji softvera u Srbiji i borbi protiv piraterije.

 

Domaća kancelarija Microsofta zaslužna je i za lokalizaciju najpopularnijih Microsoftovih proizvoda – operativnog sistema Windows i paketa za poslovnu produktivnost Microsoft Office. Tokom 2010. godine, najnovije verzije  - Windows 7 i Office 2010 - promovisane su i na domaćem tržištu, i to u istom trenutku kad i svuda u svetu.

 

Od 2004. svi programi Micorosoft dostupni su ovdašnjim korisnicima i na jeziku koji najbolje poznaju – na srpskom. Pri tom su ključni programi iz Office sistema (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) dostupni na oba naša pisma: ćirilici i latinici, čime je beogradska kancelarija Microsofta dodatno doprinela boljem razumevanju novih tehnologija, povećanju produktivnosti domaćeg korisnika, ali i očuvanju našeg jezika i kulture.

 

Svesni da pozicija lidera na tržištu podrazumeva  i veliku odgovornost, kako prema privredi čiji je sastavni deo, tako i  prema čitavom društvu, lokalna kancelarija Micorosfta okrenuta je ka onima koji su budućnost svake zemlje – mladima! Program “Partner u učenju” primenjuje se od 2004. godine, kada je  potpisan “Memorandum o razumevanju ” između Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije i korporacije Microsoft, sa ciljem da se podstakne upotreba informacionih tehnologija u školama i podigne nivo obrazovnog sistema u Srbiji.

 

Istovremeno, Microsoft  se zalaže da pitanje “Bezbednost na Internetu”  postane integralni deo školskog programa, kako bi se postigla tehnološka pismenost i što je još važnije, deca zaštitila od različitih rizika.

 

U Beogradu je u septembru 2005. otvoren  i Microsoftov razvojni centar, kojih u celom svetu danas ima dvadesetak. Srpskim Razvojnim centrom danas rukovodi  Dragan Tomić, jedan od naših najuspešnijih IT stručnjaka u svetu. Uspešni projekti, priznati na najvišem nivou korporacije, poput prepoznavača rukopisa ugrađenih u najnovije verzije Windowsa ili Windows live komponenti, promovišu i ucrtavaju Srbiju kao važnu tačku na tehnološkoj mapi sveta.