Navigate Up
Sign In

Predavač: Marin Bezić, Concero


Seminar: Software engineering radionica – optimizirajte svoj razvojni tim uz pomoć najboljih praksa iz Microsoft razvoja


Mesto održavanja: Crystal C, Hyatt Regency Belgrade


Opis: Na ovom predavanju prezentovaće se ključne teme vezane za razvoj software-a u Microsoftu, na temelju ličnih iskustva predavača. Kroz ovo predavanje, biće obuhvaćeni i odgovori na sledeća pitanja: kako izgleda ciklus razvoja softvera u Microsoftu, kakvu „kulturu“ tima želimo, zatim, kako omogućiti timu veću produktivnost, i biće uključeni i ključni procesi u razvojnom timu – fundamentalni principi kojih bi se svi trebalo pridržavati, implementacija „Continuous integration“ i tipovi i načini testiranja.


Ciljna grupa: Ovo predavanje je namijenjeno svima koji žele optimizirati svoj proces razvoja software rješenja. Cilj predavanja je da učesnici identifikuju nekoliko konkretnih ideja koje mogu primjeniti u svojim organizacijama i tako povećati profitabilnost i produktivnost, te smanjiti stres koji je često deo razvoja softvera. Ciljana grupa su IT menadžeri, voditelji projektnih timova, te voditelji DEV i QA timova.


Agenda:


Registracija za ovaj seminar održaće se 19.11, sa početkom u 8:30h. Početak seminara predviđen je za 9:00h. U produžetku možete pronaći tematske oblasti koje će biti obuhvaćene:

 • Kultura tima
 • Struktura tima (roles and responsibilities)
 • Vođenje tima i projekta
 • Planiranje, prioritizacija, risk management
 • Monitoring, controling, reporting
 • Fundamenti u razvoju
 • Ključni procesi za kontrolu kvalitete koda
 • Code base management
 • Continuous integration
 • Testiranje
 • Što čini kvalitetan softver
 • Tipovi testova
 • Kako poboljšati komunikaciju između dev, test, i korisnika
 • Sigurnost kao dio razvoja aplikacija
 • Podrška i održavanje


Kako se prijaviti?

Za ovaj seminar možete se prijaviti slanjem prijave na seminar@mssinergija.net. Od podataka treba obuhvatiti ime, prezime, e-mail, kontakt telefon i kompaniju.Marin Bezić


Marin Bezić je radio u razvoju prvog Microsoft BI produkta, SQL Server Analysis Services, od 1997. do 2005. U Redmond je došao 1997. kao programer, a 2001. je postao development menadžer za Analysis Services. Tokom 8 godina koje je proveo u Redmondu, doprineo je troma razvojnim ciklusima. 2005. seli se u London na marketing i business management poziciju, gde je zadužen za razvoj Microsoft BI tržišta u Europi, Africi i Bliskom Istoku. 2008. i 2009. odgovoran je za Microsoftov SQL Server business u Istočnoj Europi.


Na leto 2009, Marin se seli u Rijeku, u Hrvatskoj i postaje nezavisni savetnik za unapređenje razvoja softvera. Sa svojim iskustvom development menadžera iz Redmonda, Marin sada pomaže organizacijama da optimizuju svoje razvojne timove, povećaju produktivnost i kvalitet, i smanje troškove razvoja. Marinovi klijenti su vodeće firme iz regije na području telekomunikacija, bankarstva, sistemske integracije, kao i proizvođači softvera (ISV).


Marin je magistrirao informatiku na Washington University, St. Louis, USA.