Navigate Up
Sign In

Predavači na Sinergiji

 

John Craddock
John Craddock

 

Džon je arhitekta infrastrukture i sigurnosti u kompaniji XTSeminars Ltd. On je dizajnirao i implementirao računarske sisteme počevši od industrijskih kontrolera velikih brzina do distribuiranih IT sistema sa fokusom na sigurnost i dostupnost.
Džon je bio ključni igrač u mnogim IT projektima za industrijske lidere, uključujući Microsoft, Vladu Velike Britanije i multinacionalne kompanije koje zahtevaju optimizovane IT sisteme. Razvio je tehničke kurseve koji su objavljeni širom sveta.

 

 

 

Koautor je vrlo uspešne knjige na temu Microsoft Active Directory Internals, redovan je predavač na svim velikim internacionalnim konferencijama, kao što su TechEd, ITForum i evropski samiti. Džon je strastven u vezi komunikacije kroz tehničke sadržaje date u veoma pitkom formatu.

 

Džon može biti angažovan kao predavač ili pozvan kao spiker kroz XTSeminars (www.xtseminars.co.uk).