Navigate Up
Sign In

Predavači na Sinergiji

 

Fabian Kienle
Fabian Kienle

Fabian Kienle radi za Citrix Systems više nego deceniju. Prvih 8 godina bio je Systems Engineer u Centralnoj Evropi, a više od dve godine je Business Development Manager za istočn EMEA region.

Od oktobra 2010, Kienle je Channel Sales Recruitment Manager u istočnom EMEA regionu.

On je su-osnivač „Circle of Expertise“ (www.circleofexpertise.com), najvećeg nemačkog community-a i platforme za blogovanje u vezi virtualizacije i inftastrukture, kao i scripting download platforme za Citrix proizvode - CitrixDev (citrix-dev.com).


Fabian Kienle je autor dve knjige na temu „Citrix Security“ and „Citrix delivery solutions“, kao i čest predavač na simpozijumima i konferencijama širom sveta.