Navigate Up
Sign In

Predavači na Sinergiji
Dragoslav Ogar

Dragoslav Ogar 

 

Dragoslav Ogar je direktor/konsultant/predavač preduzeća A4ATCP d.o.o. Beograd, koja je zvanični Microsoftov Gold partner za pravljenje rešenja za rad sa podacima. Ima više od 20 godina realnog i teoretskog iskustva u informacionim tehnologijama. Po zvanju je profesor matematike.
Kao Microsoftov trener, od 1998., održao je više od 50 različitih Microsoftovih zvaničnih kurseva i preko 10.000 časova. Danas, najčešće pravi sopstveni materijal (vežbe i primere) za konsultacije i praktične vežbe.

Osim što poseduje titule MCSD i MCDBA više od 10 godina, u poslednje 3 godine Dragoslav Ogar poseduje i titulu MVP za SQL Server.


Dragoslav je nezaobilazni predavač na Microsoftovim konferencijama u Srbiji. Na dve Microsoftove konferencije Sinergija 04 i 06, nagrađen je kao jedan od tri najbolja predavača, a na pet od preostalih ta mu je titula izmicala za jedno ili dva mesta, što ga svrstava u red jednog od najboljih/najomiljenijih predavača iz okruženja.


Sa obzirom na raznolikost tema kojima se bavi (SQL Server, Business Intelligence, Entity Framework, WCF) vrlo često na njegovim predavanjima možete čuti o konceptima koji nadmašuju centralnu temu tog predavanja.