Navigate Up
Sign In

Predavači na Sinergiji

Damir Dizdarević

Damir Dizdarević

 Damir Dizdarević  po struci je diplomirani matematičar-informatičar, i radi kao menadžer MS CPLS edukacionog centra u kompaniji Logosoft d.o.o.,te kao predavač i autor MOC kurseva. Pored toga, povremeno radi i kao sistem dizajner za kompleksnija enterprise okruženja. Osnivač je i predsednik bosanskog Microsoft Community-a. Sa Microsoft server platformama radi već zadnjih 16 godina, a posebno se specijalizirao se za Windows Server, Exchange Server i virtualizacijska rešenja.

 

Za doprinose u prenošenju znanja o Microsoft server proizvodima,rad u community-u te veliki broj održanih predavanja, Microsoft mu je dodelio status Most Valuable Professional – MVP, a nosilac je i velikog broja tehničkih certifikata (MCSE,MCTS,MCITP,MCT) za Windows Server 2008 R2, Exchange Server 2010, te Hyper-V 2.0.

 

Na Sinergiji predaje već petu godinu zaredom, a u sve četiri prethodne godine bio je jedan od tri najbolja predavača po ocenama publike (na Sinergiji 08,09 ocenjen je kao predavač br.1).  Redovno predaje i biva odlično ocijenjen i na drugim konferencijama u regionu.

 

Jedan je od retkih predavača iz Evrope koji radi kao autor i recenzent oficijelnih MOC kurseva. U prethodnoj godini, kao autor je radio na kursevima 6416C (Upgrading skills to Windows Server 2008), 10215A (Implementing and Managing Microsoft Server Virtualization),a trenutno radi kao autor kursa 10324A (Implementing and Managing Microsoft Desktop Virtualization), te kao recenzent MOC kurseva za Exchange Server 2010.

 

Pored toga, već 12 godina radi kao jedan od urednika BH Informatičkog magazina INFO, u kojem je do sada objavio preko 300 stručnih tekstova, a jedan je od retkih autora iz šireg regiona koji obavljuje i stručne tekstove u prestižnom  Windows ITPro Magazinu (neki od tekstova su dostupni na : http://windowsitpro.com/authors/authorid/1761/damir-dizdarevic.html).

 

Damirov blog o Microsoft Server proizvodima i Microsoft Learning programu dostupan je na http://www.mscommunity.ba/blogs/ddamir/.